کانون بازنشستگان کشوری استان یزد

کانون بازنشستگان کشوری استان یزد در سال 1359 با تعداد 10000  عضو تاسیس گردید.

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از ....

1-سید محمد نماینده

2-علی محمد همدانیان

3-محمود قدمی

4-سید اسماعیل مدرس مصدق

5-زینت مرآت

6-علی محمد میرزایی

7-محمد حسین سیف علیشاهی

8-عزت یادگار

9-محمد قویدل

بازررسان: 1-عصمت مبین         2-علی اصغر حاجیگی

مدیر عامل: آقای نماینده

تلفن همراه:09133524431

آدرس: یزد بلوار امام جعفر صادق (ع) جنب شیرینی شهربانو کوچه شهید رضا خیر اندیش پلاک 58