آدرس : استان  یزد- شهرستان یزد - بلوار دانشجو - داخل پارک شهر شادی - خانه   امید بازنشستگان کشوری استان یزد


تلفن: 38265221-035


» تماس با ما